Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 tại Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo .

Vị trí, số lượng:

  • Ngành Xây dựng: 02 Phó Giáo sư
  • Ngành Kế toán - Kiểm toán: 01 Phó Giáo sư
  • Ngành Kế toán - Tài chính: 01 Phó Giáo sư
  • Ngành Cơ học: 01 Phó Giáo sư

Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến 17:00, ngày 25/12/2023 (thứ Hai). 

Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính (Phòng A009), Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo , 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

(Xem thông báo chi tiết: tại đây, tải mẫu số 15: tại đây)