Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo xếp thứ 138 Châu Á theo bảng xếp hạng QS

Theo kết quả xếp hạng các đại học Châu Á của tổ chức QS năm 2023 (QS Asia University Rankings 2023) công bố ngày 8/11/2022, Trường game bài đổi thưởng qua ngân hàng uy tín ufoinfo (TDTU) xếp thứ 138 trong số các đại học tốt nhất Châu Á, đây cũng là thứ hạng cao nhất trong số 11 đại học/trường đại học của Việt Nam được vào bảng xếp hạng năm nay. Trong kỳ xếp hạng QS AUR 2023, Tổ chức QS đã xếp hạng cho 760 cơ sở giáo dục đại học của châu Á, trong đó có 34 cơ sở giáo dục đại học lần đầu được xếp hạng.

Bảng xếp hạng QS Asia University Rankings dựa trên phân tích kết quả khảo sát của hàng trăm nghìn chuyên gia và nhà tuyển dụng trên toàn thế giới cùng với dữ liệu về công bố khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu từ 2016 đến nay. Các tiêu chí tính điểm xếp hạng bao gồm: Đánh giá của chuyên gia (30%); đánh giá của nhà tuyển dụng (20%); tỷ lệ giảng viên/sinh viên (10%); tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ (5%); số bài báo khoa học/giảng viên (5%); tỷ lệ trích dẫn/bài báo khoa học (10%); mạng lưới nghiên cứu quốc tế (10%); tỷ lệ giảng viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên quốc tế (2,5%); tỷ lệ sinh viên trao đổi quốc tế chiều đến (2,5%) và tỷ lệ sinh viên trao đổi quốc tế chiều đi (2,5%).

Trong bảng xếp hạng các đại học Châu Á của QS, TDTU có mặt trong bảng xếp hạng này lần đầu trong kỳ xếp hạng 2019 (10/2018) với vị trí 291-300 . Liên tiếp từ đó đến nay, thứ hạng của TDTU liên tục được tăng lên theo từng năm:

  • Kỳ xếp hạng năm 2020 (11/2019): Xếp thứ 207.
  • Kỳ xếp hạng năm 2021 (11/2020): Xếp thứ 163.
  • Kỳ xếp hạng năm 2022 (11/2021): Xếp thứ 142.
  • Kỳ xếp hạng năm 2023 (11/2022): Xếp thứ 138.

Trước đó, trong bảng xếp hạng QS Sustainability Rankings 2023 công bố ngày 26/10/2022, TDTU cũng là một trong 3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp vào nhóm 601+. Đây là bảng xếp hạng về mức độ phát triển bền vững của các đại học toàn thế giới, dựa trên các chỉ số ảnh hưởng của tổ chức đối với môi trường và xã hội toàn cầu.

tdtU
Vị trí TDTU trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2023.
tdtu
Các cơ sở giáo dục đại học khác của Việt Nam trong bảng xếp hạng.